Vzhledem k tomu, že u našich dodavatelů dochází k masivnímu přeceňování zboží, není v našich silách aktualizovat ceny všech produktů. Doporučujeme našim zákazníkům, ještě než objednají produkty, požádat o potvrzení aktuální ceny nejlépe na email: info@ironman4x4.cz. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

1                    Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážená paní, vážený pane, 

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.

 

2                    Identifikační a kontaktní údaje

 

AZ TORAL s.r.o.               

Za Špicí 1798, 686 03 Staré Město

IČO:26227975; vedená u Krajského soudu v Brně Sp. Zn.: C 37226

 

www.toral4x4.cz

info@ironman4x4.cz

 

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Jan Toral, jednatel společnosti

Pověřence pro ochranu osobních údajů firma nejmenovala.

  

3                    Podávaní informací

Na výše uvedených kontaktech je možné se v relevantních případech na organizaci, obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na firmu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

4                    Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové procesy a opatření, které minimalizují možnost jejich zneužití. Pokud poskytujeme osobní údaje třetím stranám je to vždy v souladu s požadavky legislativy.

Zpracováváme konkrétně tyto osobní údaje:

4.1               Fyzických osob při realizaci obchodního případu prostřednictvím e-shop.

jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail, číslo účtu,

Příjemci údajů: smluvní účetní firma, logistické a dopravní služby, doručitelé.

4.2               Osobní údaje – obchodních partnerů

jméno a příjmení, adresa, IČ/DIČ fyzické osoby, pozice ve firmě, telefon, e-mail, číslo účtu,

Příjemci údajů: nepředávají se.

4.3               Osobní údaje pracovníků organizace.

jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, mzda, účet, pracovní zařazení, e-mail, telefon, docházka, kvalifikace, zdravotní stav, číslo pasu, rodinný stav, r.č. dětí/ příslušníků, předchozí zaměstnání, srážky.

Příjemci údajů: zákonem/soudem stanovené organizace v předepsané podobě, smluvní pracovní lékař,

organizace - se souhlasem pracovníka např. banka pro čerpání půjčky.

 

5                    Retenční doba

Doba pro uchovávání zpracovávaných osobních údajů je stanovena platnou legislativou nebo souhlasem pro zpracování osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje z našich systémů vymazány nebo skartovány.

 

6                    Jakými způsoby a v jakých případech osobní údaje zpracováváme

6.1               Používání internetových stránek a cookies

I naše webové stránky využívají malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Cookie je datový soubor, který se z naší webové stránky ukládá do Vašeho elektronického zařízení (PC/NTB/tablet/chytrý telefon…).  Tento soubor identifikuje specifické informace, které mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, stránka, ze které návštěvník přišel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prohlížeče a HW.  Funkčnost souborů cookies je buď ukončena na konci internetové relace po odpojení zařízení od webových stránek nebo vyprší po určité stanovené době.

6.2               Cookies a ochrana osobních údajů

Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Soubory cookies vždy používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici.

6.3               Druhy souborů cookies a důvody jejich využití

Většinou používáme tyto typy souborů cookies které:

-         Vám pomáhají webové stránky užívat. Zjišťují, jestli jste přihlášeni a pokud ano usnadní Vám přístup do našeho e-shop, nastaví odpovídající prostředí a funkce, hlídají stav nákupního košíku, zajišťují, že se nemusíte přihlašovat stále znovu.

-         Vám umožňují vyjádřit svůj názor například na sociálních sítích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete nebo tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze.

-         Nám pomáhají zjišťovat co vyhledáváte, takže při Vašem internetovém brouzdání se zobrazené reklamy budou více týkat Vašich preferencí.

-         Nám pomáhají porozumět nákupnímu chování Vás-našich zákazníků a návštěvníků. Na základě těchto analýz neustále vylepšujeme nejen naše webové stránky, ale také nabídku našich produktů a služeb tak, aby nakupování pro Vás bylo co nejsnazší a nejpříjemnější.

Konkrétně používáme cookies Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc..   Naše firma nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

6.4               Souhlas s používáním cookies

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

6.5               Když chcete použití souborů cookies zakázat

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsou zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

6.6               Nákup bez registrace

Při nákupu bez registrace zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno, příjmení a adresu, na kterou má být zboží doručeno telefonní číslo, e-mail, objednané a dodané zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží na požadovanou adresu.

Doba evidence Vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 2 roky od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji při vyřizování případné reklamace.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

6.7               Zákaznický účet

Zákaznický účet Vám umožňuje čerpat různé výhody včetně slev a je tedy naším oprávněným zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje po celou dobu, kdy budete využívat náš věrnostní program.

Při nákupu prostřednictvím věrnostního programu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Přihlašovací heslo, jméno, příjmení, adresu, na kterou má být zboží doručováno telefonní číslo, e-mail, objednané a dodané zboží.

Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží na požadovanou adresu a pro získání výhod z věrnostního programu.

Doba evidence vašich osobních údajů v našem systému je stanovena na 5 let od poslední Vámi učiněné objednávky.

Takto stanovená doba vychází z potřeby disponovat osobními údaji pro načítání věrnostních bodů v souladu s podmínkami věrnostního programu.

Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje z našeho sytému vymazány a v naší evidenci zůstávají pouze osobní údaje stanovené platnou legislativou. Jedná se především o údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci.

6.8               Osobní údaje stanovené platnou legislativou

Údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci. Doklady o platebních transakcích, potvrzení plateb, čísla účtů, některé údaje o platebních kartách. Archivační lhůty těchto dokladů jsou legislativně stanoveny.

 

7                    Zpracovatelé osobních údajů

 Legislativa umožňuje svěřit zpracování osobních údajů zpracovateli. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě smlouvy osobní údaje pro správce zpracovává. Tento postup používá i naše firma a to především v oblasti provozování e-shop, marketingových a reklamních služeb, externích dopravců a doručitelů. 

Zpracovatel je rovněž povinen zajistit ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou a garantovat ji správci písemnou smlouvou.

7.1               Provozování e-shop

Provoz e-shopu zajišťuje:  

Michal Veselý,  IČ:03245912, se sídlem Praha (Web Shop Design)

7.2               Externí dopravci a doručitelé

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

 

8                    Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit nebo kdykoliv odvolat. Odmítnutí, neudělení nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv ani důsledky na naši spolupráci. Udělený souhlas zůstává v platnosti, dokud jej neodvoláte nebo po dobu stanovenou souhlasem. 

8.1               Žádost o souhlas zpracování osobních údajů

Pokud Vás žádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je to vždy v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2               Odvolání souhlasu

Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na výše uvedenou adresu firmy nebo prostřednictvím výše uvedeného e-mail.

 

9                    Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistil nebo se domníval, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, odstranění takového závadného stavu. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Dne 21.5. 2018

Jan Toral

 

Jednatel společnosti

 

Created with Sketch.