Reklamace

 

Na produkty poskytujeme záruku 24 měsíců nebo 40.000 km, Podmínkou je odborná montáž.

V případě reklamace je nutno sepsat reklamační protokol, přiložit doklad o koupi a montáži. Bez těchto náležitostí nebude reklamace uznána. 

Důležité upozornění!!        

Produkty nejsou homologovány pro silniční provoz, jsou určeny pouze pro provoz vozidel na uzavřených tratích!!!

 

Firma AZ TORAL s.r.o.  a ani jeho distributoři nenesou žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví nebo na majetku  v případě porušení těchto podmínek. 

Created with Sketch.